Baw się, ucz i rośnij z nami

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Nowy Świat 24, 32-020 Wieliczka


Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W WIELICZCE

GRUPA NAJMŁODSZA – TRZY-LATKI

Od godziny 8.00 do 13.00 realizacja PODSTAWY PROGRAMOWEJ

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze.
8.00 – 8.30 – zabawy dowolne, poranne ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience WC, doskonalenie samodzielności.
8.30 – 9.00 – śniadanie, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów
niezbędnych dla zdrowia.
9.00 – 9.30 – czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk,
doskonalenie tych czynności, mycie zębów, ćwiczenia samodzielności.
9.30 – 9.45 – realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową.
9.45 – 10.00 – organizowanie zajęć twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką.
10.00 – 11.45 – czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności), zabawy swobodne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery, obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu.
11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience.
12.00 – 12.30 – obiad, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego
posługiwania się sztućcami (łyżka, widelec), kulturalne zachowanie podczas posiłku, dbałość o zdrowie.
12.30. – 12.45 – zabiegi higieniczne, mycie rąk, przygotowanie do relaksu, nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12.45 – 13.30 – wyciszenie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, leżakowanie.
13.30 – 14.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości
psychofizycznych, praca stymulacyjna
14.00 – 14.20 – podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłku.
14.20 – 15.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości.
14.20 – 15.00 – zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych.
15.00 – 17.00 – zabawy inspirowane przez dzieci, rozchodzenie się do domu.


GRUPA ŚREDNIA – CZTERO-LATKI

Od godziny 8.00 do 13.00 realizacja PODSTAWY PROGRAMOWEJ


6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze.
8.00 – 8.30 – zabawy dowolne, poranne ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience WC, doskonalenie samodzielności.
8.30 – 9.00 – śniadanie, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów
niezbędnych dla zdrowia.
9.00 – 9.30 – czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk,
doskonalenie tych czynności, mycie zębów, ćwiczenia samodzielności.
9.30 – 10.00 – realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową.
10.00 – 10.30 – organizowanie zajęć twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką.
10.30 – 11.45 – czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności), zabawy swobodne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery, obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu.
11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience.
12.00 – 12.30 – obiad, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego
posługiwania się sztućcami (łyżka, widelec), kulturalne zachowanie podczas posiłku, dbałość o zdrowie.
12.30. – 12.45 – zabiegi higieniczne, mycie rąk, przygotowanie do relaksu, nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12.45 – 13.15 – relaks, słuchanie literatury dziecięcej, wyciszenie.
13.15 – 14.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości
psychofizycznych, praca stymulacyjna
14.00 – 14.20 – podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłku.
14.20 – 15.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości.
14.20 – 15.00 – zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych.
15.00 – 17.00 – zabawy inspirowane przez dzieci, rozchodzenie się do domu.


GRUPA STARSZA – pięcio/sześciolatki

Od godziny 8.00 do 13.00 realizacja PODSTAWY PROGRAMOWEJ


6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze.
8.00 – 8.30 – zabawy dowolne, poranne ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience WC, doskonalenie samodzielności.
8.30 – 9.00 – śniadanie, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów
niezbędnych dla zdrowia.
9.00 – 9.30 – czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk,
doskonalenie tych czynności, mycie zębów, ćwiczenia samodzielności.
9.30 – 10.00 – realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową.
10.00 – 10.30 – organizowanie zajęć twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką.
10.30 – 11.45 – czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności), zabawy swobodne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki, spacery, obserwacja środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu.
11.45 – 12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne w łazience.
12.00 – 12.30 – obiad, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego
posługiwania się sztućcami (łyżka, widelec), kulturalne zachowanie podczas posiłku, dbałość o zdrowie.
12.30. – 12.45 – zabiegi higieniczne, mycie rąk, przygotowanie do relaksu, nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12.45 – 13.15 – relaks, słuchanie literatury dziecięcej, wyciszenie.
13.15 – 14.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości
psychofizycznych, praca stymulacyjna
14.00 – 14.20 – podwieczorek, kulturalne spożywanie posiłku.
14.20 – 15.00 – praca indywidualna z dziećmi, dostosowana do ich możliwości.
14.20 – 15.00 – zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych.
15.00 – 17.00 – zabawy inspirowane przez dzieci, rozchodzenie się do domu.