Baw się, ucz i rośnij z nami

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Nowy Świat 24, 32-020 Wieliczka


Polityka ochrony dziecka

ZARZĄDZENIE NR 5/2023/2024
DYREKTORA
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6
W WIELICZCE
z dnia 1 października 2023 r.


w sprawie: wprowadzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem


Na podstawie ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1359 z póź. zm.)
                                                                          § 1
Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wieliczce wprowadza standardy ochrony dzieci przed
krzywdzeniem.
                                                                          § 2
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się treścią dokumentu.
                                                                          § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia do publicznej wiadomości.