Baw się, ucz i rośnij z nami

Przedszkole Samorządowe nr 6

ul. Nowy Świat 24, 32-020 Wieliczka


Rada rodziców

      USTALENIA RADY RODZICÓW.

      Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców, wynosi 50 zł za II semestr

      od każdego dziecka.

      Składkę można wpłacać na numer konta:


      Przewodnicząca RR –

      Skarbnik RR –

      Sekretarz RR –

      Członkowie RR – komisja rewizyjna